abas Business Solutions Poland o roli digitalizacji w firmach produkcyjnych podczas marcowej Konferencji Digital Manufacturing

abas Business Solutions Poland, jeden z czołowych dostawców oprogramowania klasy ERP, weźmie udział w Konferencji Digital Manufacturing, która odbędzie się 5 marca 2020 roku w Hotelu Ibis we Wrocławiu.

Pierwsze takie wydarzenie w Polsce

Digital Manufacturing jest pierwszą w Polsce konferencją poświęconą wyłącznie roli IT w procesie produkcji. Jednodniowa konferencja zgromadzi przedstawicieli kierownictwa  organizacji produkcyjnych, którzy będą mieli szansę dowiedzieć się, jak cyfryzacja procesów produkcyjnych może szybko przekształcić ich przedsiębiorstwa.

Merytorycznie o szansach i wyzwaniach cyfryzacji przemysłu

Podczas konferencji, w roli prelegenta wystąpi dr Paweł Kużdowicz, MBA, Członek Zarządu abas Business Solutions Poland Sp. z o.o.

W swojej prelekcji (pt. “Jak uniknąć turbulencji w procesie transformacji cyfrowej w przemyśle?” godz. 11:30 – 11:50) opowie o tym, co niesie za sobą digitalizacja, o kierunku ewolucji informatycznego wspomagania procesów zarządzania organizacji i warunkach koniecznych do osiągnięcia biznesowego sukcesu w erze cyfryzacji.

“Przejście w kierunku inteligentnych i zdigitalizowanych fabryk, to dla producentów z jednej strony niebywała szansa do podejmowania bardziej świadomych decyzji, zrobienia solidnego kroku w rozwoju biznesu, a tym samym uzyskania przewagi konkurencyjnej. Z drugiej strony, transformacja cyfrowa, wciąż, dla wielu przedsiębiorstw stanowi swego rodzaju novum i stwarza wyzwanie, z którym będą musiały się zmierzyć. Od stopnia osiągnięcia cyfrowej dojrzałości, zrozumienia potrzeby kompleksowego procesu przejścia na nowe sposoby funkcjonowania, przy wykorzystaniu najnowszych technologii cyfrowych, zależeć będzie powodzenie firmy. Nie dziwi zatem fakt, że dostęp do danych, szybka analiza i możliwość szybkiej reakcji nabierają krytycznego znaczenia w optymalizacji procesów biznesowych, zwiększeniu bezpieczeństwa i automatyzacji,” powiedział Paweł Kużdowicz.

Cyfrowa transformacja w przemyśle nabiera tempa

W panelu dyskusyjnym „Produkcja w erze cyfrowej: wyzwania i szanse dla polskich producentów”, który odbędzie się o 13:30 – 14:10, zabierze głos Bernard Hajduk, Sales Executive w abas Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Dynamiczny postęp technologiczny wprowadza poważne zmiany w sposobie działania firm produkcyjnych. Dotyczy to zarządzania jej zasobami na wielu płaszczyznach. Mowa nie tylko o działaniach operacyjnych, ale o nadchodzących możliwościach rynkowych i zmianach sposobu rozwoju konkurencji w branży. Nadeszła nowa era cyfryzacji, którą by przejść z sukcesem, przedsiębiorstwa produkcyjne czeka wdrożenie narzędzi, które dopasowane będą do indywidualnych potrzeb. W wielu przypadkach, łączyć się to będzie z koniecznością zmiany całego modelu biznesowego. Wszystko to, by móc osiągać korzyści, generować przychody i zwiększać efektywność procesów, a co za tym idzie utrzymać, bądź zdobyć przewagę konkurencyjną.

Ku dojrzałości cyfrowej organizacji. Elastycznie.

Nie ma wątpliwości, cyfrowa dojrzałość jest ciągłym procesem adaptacji do zmieniającego się otoczenia. To proces, wymagający odpowiednich narzędzi, dostosowanych do poszczególnych potrzeb przemysłu. Specjaliści abas Business Solutions Poland zapraszają do odwiedzenia stoiska i rozmowy o przygotowaniu odpowiedniego zaplecza technicznego otwierającego drzwi do cyfrowej organizacji.


Źródło: abas Business Solutions Poland