Jak wybrać system EAM?

Przedsiębiorstwa stające przed wyborem rozwiązania EAM (enterprise asset management) muszą się upewnić, że to, które wybiorą, jest zdolne do śledzenia wszystkich zasobów sprzętowych przez cały okres ich pracy w firmie, a także umożliwia swobodną integrację z systemem ERP (enterprise resource planning), przeznaczonym do planowania zasobów w przedsiębiorstwie.

Poniżej opisano cztery istotne czynniki, na które należy zwracać uwagę przy wyborze systemu klasy EAM.

1️⃣ Należy wybrać taki system EAM, który jest w stanie śledzić wszystkie zasoby przez cały okres ich trwałości. System musi mieć możliwość automatycznego śledzenia parametrów sprzętu od produkcji i transportu materiałów, czyli np. podnośników, dźwigów, przenośników, zaawansowanych narzędzi obróbki i montażu, różnego typu pojazdów i pozostałego sprzętu wspierającego realizację operacji i procesów produkcyjnych. System musi zawierać zintegrowane funkcje śledzące parametry pracy przez cały
okres trwałości maszyn, od ich zakupu aż po utylizację. W skład takich działań wchodzą wszystkie czynności związane z zakupem i utrzymaniem zasobów operacyjnych oraz całego sprzętu w przedsiębiorstwie.

2️⃣ Wybrane rozwiązanie powinno umożliwiać integrację z systemem ERP. Należy się zatem upewnić, że rozwiązanie jest lub może być zintegrowane z systemem ERP, a dane dotyczące przebiegu wykorzystania sprzętu i jego utrzymania są archiwizowane. Zdarza się bowiem, że systemy EAM są często postrzegane jako dodatek do ERP, dlatego wiele przedsiębiorstw pomija je podczas poszukiwania nowych rozwiązań wspierających realizację produkcji i zarządzania zasobami. Tymczasem zintegrowane systemy EAM z dobrym wsparciem utrzymania zapobiegawczego mogą znacząco pomóc w unikaniu przestojów i kosztownych przerw w produkcji.

3️⃣ Rozwiązanie powinno być wybrane i zaimplementowane z myślą o wszystkich jego użytkownikach. Trzeba się upewnić, że do systemu zostaną włączeni najważniejsi menedżerowie procesów, a jego użytkownik w pełni rozumie wymagania i punkt interakcji z klientami w celu efektywnego zarządzania zasobami. Należy wziąć pod uwagę wszystkich potencjalnych partnerów i firmy zajmujące się planowaniem łańcucha dostaw, a także inne zasoby, jako część rozszerzonego łańcucha dostaw.

4️⃣ Trzeba wybrać takie rozwiązanie, które oferuje niezawodną funkcjonalność. Kluczowe funkcje systemu muszą obejmować śledzenie i raportowanie w czasie rzeczywistym zakupów, amortyzacji, utrzymania, napraw i wycofywania starego sprzętu. Należy się upewnić, że system EAM można integrować z innymi systemami w przedsiębiorstwie, co zapewnia lepszy dostęp i umożliwia integrację danych z urządzeń je zbierających, takich jak skanery kodów kreskowych i inne urządzenia oraz technologie, np. GPS i RFID.

Ponadto należy zwrócić uwagę na narzędzia zapewniające efektywną analizę predykcyjną w postaci np. funkcji monitorowania działań konserwacji predykcyjnej i związanego z nią podziału zasobów finansowych.

Zwiększanie nakładów inwestycyjnych na sprzęt i maszyny poprawia sprawność operacji w zakładzie i jest motorem napędowym poprawy produktywności. Zweryfikowano już w licznych aplikacjach, że opłaca się śledzić parametry pracy zasobów przez cały czas ich pracy tak efektywnie, jak to tylko możliwe.


Martin Davis jest konsultantem w firmie Ultra Consultans.