Automatyzacja procesów produkcyjnych w oparciu o platformy AGV jako element Radical Automation

W ostatnim czasie zakres automatyzacji procesów produkcyjnych obejmuje zarówno linie produkcyjne jak i ich otoczenie. Użycie autonomicznych platform AGV zarówno w procesach logistycznych jak i bezpośrednio na produkcji jest naturalnym elementem tego procesu.

Wyzwaniem staje się jednak nadzór i śledzenie procesu w oparciu o rozwiązania z zakresu Industrial IoT i analizy danych.