FlexSim case study: Optymalizacja procesów produkcyjnych i logistycznych.

Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa stoją przed zadaniem szybkiej i skutecznej adaptacji do potrzeb klientów. Niejednokrotnie prowadzi to do konieczności wdrażania zmian w procesie produkcyjnym i/lub logistycznym, przebudowy linii czy nawet rozbudowy zakładu. Wiąże się to z ryzykiem inwestycyjnym, zatrzymaniem produkcji, jak również niepewnością czy planowane zmiany będą prowadzić do oczekiwanych rezultatów. W trakcie prezentacji zaprezentowane zostaną projekty symulacyjne będące wirtualnym odzwierciedleniem rzeczywistych systemów produkcyjnych i logistycznych realizowanych przed wdrożeniem inwestycji w życie