Przemysł 4.0 -> Fabryka 4.0 -> Wyzwania IT 4.0

W prezentacji będziemy chcieli skupić się krótkiej prezentacji wybranych możliwości oferowanych przez nas rozwiązań i pokazać jak współczesna organizacja może być zarządzaną/wspierana przez inteligentny system informatyczny. Możliwość sterowania procesami produkcyjnymi na halach, powiązania i przepływ informacji na przykładach działu UR, Produkcji.

Wszystkie sytuacje wiążą się z potrzebą reorganizacji systemów informatycznych, których niezbędnym elementem jest również zmiana technologii informatycznych. Wiedząc, że technologie tak jak inne rozwiązania starzeją się , i to coraz szybciej, postaramy się wskazać nasze propozycje współpracy w tym obszarze.