speaker-info

Andrzej Soldaty

Prezes Zarządu, Platforma Przemysłu Przyszłości

Andrzej Soldaty większość swojej kariery zawodowej związał z obszarem automatyzacji przemysłu. W latach 1986-1990 kierując Działem Robotyzacji w ROBRA ”Chemoautomatyka” uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu pilotowych aplikacji robotów przemysłowych w przemyśle chemicznym, a także współtworzył specjalizowany manipulator dla przemysłu tworzyw sztucznych. Kolejne 25 lat pracował dla koncernu Festo, dostawcy rozwiązań i komponentów automatyki przemysłowej.  W tym okresie brał udział w opracowaniu szeregu aplikacji i realizacji projektów automatyzacji w różnych sektorach przemysłu. Współuczestniczył w budowaniu i rozwijaniu firmy Festo w Polsce, prowadził również projekty międzynarodowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2010-2015 był Prezesem Zarządu Festo sp. z o.o.

W roku 2016 utworzył „Inicjatywę dla Polskiego Przemysłu 4.0” – ruch społeczny, który skupia przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki.

Od czerwca 2016 do marca 2019 pełnił rolę eksperta w Zespole ds. Transformacji Przemysłowej utworzonym w Ministerstwie Rozwoju.

Od marca 2019 pełni rolę Prezes Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Andrzej Soldaty posiada wykształcenie techniczne w zakresie mechaniki i automatyki, ale również ukończył studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

Prelekcje