Systemy EAM a koszty utrzymania ruchu

Obserwując, jak w ostatnich latach zmieniło się podejście organizacyjne i możliwości techniczne w obszarze utrzymania ruchu oraz zarządzanie zapasami części zamiennych, można stwierdzić, że wgląd w funkcjonowanie sprzętu jest jednym z najważniejszych czynników każdego etapu procesu.

Dawniej utrzymanie najważniejszego sprzętu i wymiana uszkodzonych części były z pozoru prostymi czynnościami. Gdy urządzenie uległo awarii lub jego parametry pracy przekraczały przyjęte normy, zwracano na taką maszynę uwagę. Zespół utrzymania ruchu sprawdzał urządzenie i przywracał mu sprawność.

Jeśli potrzebowano części, szukano jej w magazynie. Jeśli część nie znajdowała się na miejscu, należało ją zamówić. W końcu dokonywano naprawy, gdy już odpowiedni podzespół dotarł do fabryki.

W niektórych przedsiębiorstwach wciąż stosuje się podobne praktyki (można by rzec, że przecież tak robi się od zawsze). Przy głębszej analizie może się jednak okazać, że takie przedsiębiorstwa nie są zadowolone np. ze zbyt wysokich kosztów. Dzieje się tak z kilku powodów.

Przykładowo szukanie niezbędnych części w pośpiechu jest bardziej kosztowne od składania regularnych zamówień. Jeśli awarii uległ ważny podzespół maszyny, może to spowodować nagłe i długotrwałe zatrzymanie linii, aż do naprawy urządzenia.

Jeżeli pierwszym zauważonym symptomem awarii jest zatrzymanie maszyny, oznacza to, że prawdopodobnie już od jakiegoś czasu nie działa ona w sposób optymalny, spowalniając lub utrudniając realizację procesu od niej zależnego. Taka ostateczna awaria może zwykle przysporzyć więcej szkód, niż gdyby do wykrycia usterki doszło wcześniej.

Minęły już czasy reaktywnego podejścia w utrzymania ruchu (UR). Obecnie możliwe jest efektywne prowadzenie biznesu dzięki wykorzystaniu nowych, zintegrowanych systemów wspierających zarządzanie zasobami EAM (enterprise asset management). Pozwalają one na optymalizację działań zapewniających jak najwyższą sprawność i niezawodność kluczowego sprzętu oraz procesów, na których opiera się prowadzona działalność.

Widoczność na każdym etapie

Zastosowanie rozwiązania klasy EAM pozwala na uzyskanie wglądu w stan maszyn w widoku zarządzania zasobami, na podstawie pomiarów i analiz ich określonych parametrów pracy.

Przy takim podejściu odpowiednie czujniki monitorują każdy etap w procesie biznesowym oraz każde realizujące je urządzenie lub komponent, od którego zależy proces. W powiązaniu z modułami sterowników aktywowane mogą być odpowiednie ostrzeżenia w czasie rzeczywistym, gdy parametry pracy któregokolwiek z nich wykraczają poza ustalone dozwolone wartości.

Ponadto system sterujący i monitorujący gromadzi historię danych, które są łatwiej dostępne i pewniejsze niż klasyczne zapisy prowadzone na kartkach papieru. Taki zapis informacji jest o wiele bardziej efektywny we wskazywaniu wczesnych oznak obciążenia sprzętu i przewidywania awarii przed ich wystąpieniem.

Odpowiednie panele użytkownika wyświetlają ostrzeżenia i kluczowe zestawienia informacji w sposób proaktywny oraz generują raporty pracy, zapewniając tym samym odpowiedni dla przyjętego sposobu organizacji poziom szczegółowości informacji i powiązanych analiz.

Nawet w podstawowej wersji system EAM dobrze sobie radzi ze śledzeniem stanu kluczowego sprzętu i infrastruktury, na której opiera się prowadzona działalność. Jednakże jego prawdziwa siła tkwi w dostępności i efektywnym wykorzystywaniu danych do określania celów, poprawiania sprawności, optymalizacji dystrybucji sprzętu i personelu UR oraz w wypracowywaniu oszczędności finansowych.

Sięgać po więcej

W miarę upowszechniania się technologii IoT w nowoczesnym środowisku produkcyjnym rośnie potrzeba efektywnego gromadzenia i wykorzystania różnych danych oraz, w oparciu o nie, organizacji strategicznego podejścia do zarządzania zasobami. Można je osiągnąć dzięki wdrożeniu systemu EAM. Zintegrowany system EAM śledzi, co dzieje się z krytycznym sprzętem i infrastrukturą, wykrywa problem, wspiera szybką reakcję, uruchamia system zakupów w celu wymiany części zamiennych, zanim będą one ponownie potrzebne, a następnie stosuje wypracowane w ten sposób decyzje do przyszłych wyzwań, zwiększając w ten sposób swój poziom szybkości, efektywności oraz inteligencji.


Kevin Price – Technical Product Evangelist and Strategist w firmie Infor.