Panel dyskusyjny:
Produkcja w erze cyfrowej: wyzwania i szanse dla polskich producentów

Polska gospodarka jest jednym z największych sukcesów wśród krajów rozwijających się od czasu transformacji z komunizmu na początku lat 90-tych. Jedną z głównych sił napędowych tego cudu gospodarczego jest sektor przemysłowy, na który przypada ponad 40% polskiego PKB. Przemysł wytwórczy, kluczowy element sektora przemysłowego, jest wiodącym źródłem inwestycji w Polsce, zarówno z bezpośrednich inwestycji zagranicznych (Foreign Direct Investment – FDI) w postaci inwestycji w nowe fabryki, ale także z inwestycji krajowych w postaci modernizacji kapitału i inwestycji w nowe technologie.

Ponieważ koszty pracy stają się dla Polski mniej istotne jako przewaga konkurencyjna, a polskie firmy będą chciały utrzymać swoją przewagę jako centrum produkcyjne Europy, polscy producenci będą musieli nadal zwiększać swoje możliwości produkcyjne poprzez inwestycje w nowe technologie. W panelu konferencyjnym omówiony zostanie obecny stan technologii w polskich firmach produkcyjnych oraz to, w jaki sposób polscy producenci mogą usprawnić swoją działalność dzięki inwestycjom w nowe technologie, aby skutecznie konkurować z zachodnioeuropejskimi i światowymi konkurentami.