Pełna digitalizacja, czyli czwarta rewolucja przemysłowa

Cyfrowy bliźniak w praktyce produkcyjnej

Przemysł 4.0 przyniósł zmiany paradygmatu biznesowego. Dzięki wykorzystaniu „cyfrowego bliźniaka” stała się możliwa integracji wszystkich obszarów technicznych w jednym modelu danych. Czas niezbędny na przetestowanie pomysłu, zaprojektowanie produktu, wdrożenie produkcji oraz jej optymalizację skraca się dramatycznie. IoT i sieci społecznościowe stają się źródłem wiedzy o potrzebach rynku i Klientów. Nowoczesna produkcja wymaga jednak nie tylko technologii cyfrowych ale także perfekcyjnej organizacji i zmian w mentalności pracowników.

Jak wykorzystać te możliwości w praktyce?

Czy jesteśmy gotowi, także organizacyjnie na czwartą rewolucję przemysłową?